quang cao

  Tìm theo hãng
  SẢN PHẨM
 
  Tài liệu kĩ thuật
 
  Tin tức - Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến
skype
Liên Hệ Miền Bắc 
0932.223.101
skype
Liên hệ Miền Nam 
0934.602.988
skype
Liên hệ miền Trung 
0934.602.988
skype
Túi vải trồng cây
 0934.666.201
ĐT Văn phòng
ĐT - FAX
 0243.6.687.283
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
 
  Báo giá

Bảng báo giá vải địa, bảng báo giá màng chống thấm, báo giá lưới địa, rọ đá bấc thấm. Hạ Tầng Việt nhập khẩu, sản xuất, thi công và phân phối: Vải địa kỹ thuật không dệt, Vải địa kỹ thuật dệt, Vải địa kỹ thuật dệt PP, Màng chống thấm HDPE, Bấc Thấm đứng, ngang và các vật liệu, vật tư cầu đường khác. Chúng tôi xin báo giá tới Quý Công ty như sau

báo giá vải địa kỹ thuật, Màng chống thấm, giấy dầu

Báo giá vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE, giấy dầu và các loại vật tư địa kỹ thuật công trình khác:

vai-dia-ky-thuatmang-chong-tham-hdpegiay-dauro-dabac-thamluoi-diay

Xem Tiêu chuẩn kỹ thuật, chi tiết sản phẩm, phương pháp thi công, ứng dụng, phương pháp thí nghiệm của từng danh mục sản phẩm như sau:

Miền Bắc: 0932.223.101 Miền Nam: 0934.602.988 Miền Trung: 0934.602.988 Tel/Fax: 04-36687283

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 20 tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017

Báo giá màng chống thấm HDPE SOLMAX ngày 20 tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017

Báo giá giấy dầu chống thấm ngày 20 tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017

Báo giá lưới địa kỹ thuật ngày 20 tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017

Báo giá vải địa kỹ thuật ART ngày 03-08-2016 tháng 07, tháng 8 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 05-05-2016 tháng 05, tháng 6 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE SOLMAX ngày 03-08-2016 tháng 7, tháng 8 năm 2016

Báo giá giấy dầu chống thấm ngày 03-08-2016 tháng 7, tháng 8 năm 2016

Báo giá lưới địa kỹ thuật 03-08-2016 tháng 03, tháng 8 năm 2016

Báo giá vải địa kỹ thuật ART ngày 05-05-2016 tháng 05, tháng 6 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 05-05-2016 tháng 05, tháng 6 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE SOLMAX ngày 05-05-2016 tháng 5, tháng 6 năm 2016

Báo giá giấy dầu chống thấm ngày 05-05-2016 tháng 5, tháng 6 năm 2016

Báo giá lưới địa kỹ thuật 05-05-2016 tháng 05, tháng 6 năm 2016

Báo giá vải địa kỹ thuật ART ngày 05-04-2016 tháng 04 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 05-04-2016 tháng 04 năm 2016

Báo giá giấy dầu chống thấm ngày 05-04-2016 tháng 04 năm 2016

Báo giá lưới địa kỹ thuật 05-04-2016 tháng 04 năm 2016

Báo giá vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 10-03-2016 tháng 03 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 10-03-2016 tháng 03 năm 2016

Báo giá lưới địa kỹ thuật tổng hợp ngày 10-03-2016 tháng 03 năm 2016

Báo giá giấy dầu chống thấm ngày 05-04-2016 tháng 04 năm 2016

Báo giá vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 15-02-2016 tháng 03 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 15-02-2016 tháng 02 năm 2016

Báo giá vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 05-01-2016 tháng 01 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 05-01-2016 tháng 01 năm 2016

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 01-10-2015 tháng 10 năm 2015

Báo giá vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-10-2015 tháng 10 năm 2015

Báo giá vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-6-2015 tháng 6 năm 2015

Báo giá vải địa kỹ thuật Haicatex ngày 01-06-2015 tháng 6 năm 2015

Báo giá màng chống thấm HDPE tổng hợp ngày 01-06-2015 tháng 6 năm 2015

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-06-2015 tháng 6 năm 2015

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-08-2013 tháng 8 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-08-2013 tháng 8 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-08-2013 tháng 8 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-08-2013 tháng 8 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-08-2013 tháng 8 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-07-2013 tháng 7 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-07-2013 tháng 7 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-07-2013 tháng 7 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-07-2013 tháng 7 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-07-2013 tháng 7 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-06-2013 tháng 6 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-06-2013 tháng 6 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-06-2013 tháng 6 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-06-2013 tháng 6 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-06-2013 tháng 6 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-05-2013 tháng 5 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-05-2013 tháng 5 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-05-2013 tháng 5 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-05-2013 tháng 5 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-05-2013 tháng 5 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-04-2013 tháng 4 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-04-2013 tháng 4 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-04-2013 tháng 4 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-04-2013 tháng 4 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-04-2013 tháng 4 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-03-2013 tháng 3 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-03-2013 tháng 3 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-03-2013 tháng 3 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-03-2013 tháng 3 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-03-2013 tháng 3 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-02-2013 tháng 2 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-02-2013 tháng 2 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-02-2013 tháng 2 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-02-2013 tháng 2 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-02-2013 tháng 2 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-01-2013 tháng 1 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-01-2013 tháng 1 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-01-2013 tháng 1 năm 2013

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-01-2013 tháng 1 năm 2013

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-01-2013 tháng 1 năm 2013

Báo giá Vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 01-12-2012 tháng 12 năm 2012

Báo giá Vải địa kỹ thuật không dệt ngày 01-12-2012 tháng 12 năm 2012

Báo giá Vải địa kỹ thuật dệt ngày 01-12-2012 tháng 12 năm 2012

Báo giá màng HDPE Huitex, màng HDPE Solmax, Màng HDPE GSE, Màng HDPE VIP Việt Nam ngày 01-12-2012 tháng 12 năm 2012

Báo giá Lưới địa rọ đá bấc thấm ngày 01-12-2012 tháng 12 năm 2012

Báo giá vải địa kỹ thuật tổng hợp ngày 05-04-2016 tháng 04 năm 2016

 
 
 
Hạ Tầng Việt - Bền Vững Từ Chân Công Trình

Cty CP TM Tổng hợp và Xây dựng Hạ Tầng ViệtDanh mục sản phẩmTư vấn - Thi công


  • Trụ sở: 29 Lương Ngọc Quyến Hoàn Kiếm HN
  • VPGD: 17A Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN -
  • Email: contact@hatangviet.vn
  • Tel/fax: (84-24) 3 6687 283 - 0932.223.101

  • Công dụng Ứng dụng
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Phương pháp thi công
  • Thí nghiệm
  • Giá bán
  • Đặc tính kỹ thuật

Hatangviet.vn / Coppyright @ 2017 | Chuyên trang về Vật tư cầu đường và tiểu cảnh sân vườn
Công ty cổ phần thương mại Tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt | Mã số thuế  : 0105914723