quang cao

  Tìm theo hãng
  SẢN PHẨM
 
  Tài liệu kĩ thuật
 
  Tin tức - Liên hệ
 
  Hỗ trợ trực tuyến
skype
Liên Hệ Miền Bắc 
0932.223.101
skype
Liên hệ Miền Nam 
0934.602.988
skype
Liên hệ miền Trung 
0934.602.988
skype
Túi vải trồng cây
 0934.666.201
ĐT Văn phòng
ĐT - FAX
 0243.6.687.283
  Thống kê truy cập
Đang truy cập
Lượt truy cập
 
  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN do Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học & Công nghệ công bố.

Có nhiều loại tiêu chuẩn kỹ thuật, Hạ Tầng Việt cung cấp 02 bộ tiêu chuẩn gồm Tiêu chuẩn của Việt Nam và Tiêu Chuẩn ASTM - D (Quốc tế). Bộ tiêu chuẩn TCVN Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử, gồm nhiều phần, Hạ Tầng Việt tập hợp TCVN này để áp dụng cho các sản phẩm mà Hạ Tầng Việt đang cung cấp gồm:

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN - vải địa kỹ thuật ART:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART7
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART9
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART11
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART12
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART14
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART15
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART16
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART17
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART20
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART 22
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART24
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART25
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật ART28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS10
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS20
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS30
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS40
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS50
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS60
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS65
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS70
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật TS80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT:

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT12
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT14
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT15
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT16
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT18
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT19
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT20
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT22
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT23
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT24
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT25
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT28
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT30
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT32
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT34
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT36
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT38
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT40
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT44
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT48
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT50
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT52
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT54
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT56
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT60
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT64
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT66
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật VNT70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH6
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH7
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH8
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH9
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH12
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH15
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH17
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH20
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH25
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH28
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật PH40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - vải địa kỹ thuật HAICATEX

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD16cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD18c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD19cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD23c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD24cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD27c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD30cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD29c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD32cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD34c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD36cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD48c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD50cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD52c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD56c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD60c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD72c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD78c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD84cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD92c
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD150cTiêu chuẩn quốc gia TCVN - Vải địa kỹ thuật HD220c

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN - vải địa kỹ thuật dệt

Vải địa kỹ thuật dệt GET | Vải địa kỹ thuật dệt GML, GM | Vải địa kỹ thuật dệt DML, DM | Vải địa kỹ thuật dệt PP | Vải địa kỹ thuật dệt DJL, DJ, DJP

 
 
Hạ Tầng Việt - Bền Vững Từ Chân Công Trình

Cty CP TM Tổng hợp và Xây dựng Hạ Tầng ViệtDanh mục sản phẩmTư vấn - Thi công


  • Trụ sở: 29 Lương Ngọc Quyến Hoàn Kiếm HN
  • VPGD: 17A Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, HN -
  • Email: contact@hatangviet.vn
  • Tel/fax: (84-24) 3 6687 283 - 0932.223.101

  • Công dụng Ứng dụng
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật
  • Phương pháp thi công
  • Thí nghiệm
  • Giá bán
  • Đặc tính kỹ thuật

Hatangviet.vn / Coppyright @ 2017 | Chuyên trang về Vật tư cầu đường và tiểu cảnh sân vườn
Công ty cổ phần thương mại Tổng hợp và xây dựng Hạ Tầng Việt | Mã số thuế  : 0105914723