Phương pháp thí nghiệm

Phương pháp thí nghiệm

Theo quy định, bất kỳ vật tư cấp cho công trình phải thông qua 2 loại thí nghiệm. Một là thí nghiệm đầu vào, Hai là thí nghiệm tần suất. Tùy theo yêu cầu cụ thể của mỗi dự án mà tần suất thí nghiệm khác nhau nhưng nhìn chung, các dự án đều yêu cầu thí nghiệm với tần suất cứ 10.000m2 vật tư đưa ra công trình thì phải kiểm tra mẫu tương ứng. Nếu số lượng vượt quá 10.000m2 và lớn hơn 2000m2 thì cũng yêu cầu lấy mẫu. Một số dự án yêu cầu khắt khe thì tần suất là 5000m2 phải thí nghiệm tần suất một lần.

Hiện nay, ngành giao thông vận tải, thủy lợi, nông nghiệp áp dụng ba phương pháp thí nghiệm chính. gồm có:
Phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc tế ASTM D | Phương pháp thử theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN | Phương pháp thử theo tiêu chuẩn ISO

Hầu hết các trung tâm thí nghiệm đều đã cập nhật nôi dung này. Nhằm cụ thể hóa và dễ dàng hơn cho khách hàng tìm hiểu phương thức cắt mẫu, kiểm tra, đánh giá sản phẩm. Hạ Tầng Việt cung cấp hệ thống các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá, trong đó có các phương pháp sau:
Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê TCVN 8222 Tiêu chuẩn này qui định cách lấy mẫu và điều hòa mẫu cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp; màng địa kỹ thuật và lưới địa kỹ thuật.
Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích tcvn 8221 Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp, các loại màng địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật và các sản phẩm địa kỹ thuật tổng hợp khác tương tự.
Phương pháp xác định độ dày định danh tcvn 8220
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ dày danh định của vải địa kỹ thuật dạng dệt, dạng không dệt, dạng phức hợp và các loại màng địa kỹ thuật bề mặt nhẵn.
Xác định độ bền chọc thủng động TCVN 9067-2 Độ bền chọc thủng động của tấm trải chống thấm được xác định bằng phương pháp rơi đầu đập có kích thước và khối lượng xác định trước với khoảng cách không đổi.
Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phương pháp thử sàng khô TCVN 8871-6 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định kích thước lỗ của các loại vải địa kỹ thuật bằng phép thử sàng khô
Xác định áp lực kháng bục TCVN 8871-5 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định áp lực kháng bục của vải địa kỹ thuật.
Xác định lực kháng xuyên thủng thanh TCVN 8871-4 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lực kháng xuyên thủng thanh của vải địa kỹ thuật
Xác định lực xuyên thủng CBR TCVN 8871 3 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lực xuyên thủng CBR của vải địa kỹ thuật.
Xác định lực xé rách hình thang TCVN 8871 2 Mẫu thử được kẹp hết chiều rộng bằng hai ngàm kẹp và bị kéo với tốc độ không đổi đến khi mẫu thử đứt hoàn toàn. Ghi lại lực kéo và biến dạng của mẫu thử trên thiết bị thử nghiệm
Xác định lực kéo giật TCVN 8871 1 Mẫu thử được kẹp một phần chiều rộng bằng hai ngàm kẹp và bị kéo với tốc độ không đổi đến khi mẫu đứt hoàn toàn. Ghi lại lực kéo, chiều dài giãn ra của mẫu thử trên thiết bị thử nghiệm
Phương pháp xác định độ thấm xuyên TCVN 8487 Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ thấm xuyên cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật dưới tác dụng của cột nước không đổi.
Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc TCVN 8486 Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ thấm xuyên cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật dưới tác dụng của cột nước không đổi.
Phương pháp xác định sức bền kháng thủng TCVN 8484 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn cho tất cả các loại vải địa kỹ thuật..
Phương pháp xác định độ dẫn nước TCVN 8483 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ dẫn nước theo mặt phẳng của các loại vải địa kỹ thuật ở trạng thái nén dưới tải trọng nhất định.
Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím TCVN 848 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm của tất cả các loại vải địa kỹ thuật

Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật TCVN 9844
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế, công nghệ thi công, kiểm tra và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu với các chức năng chính của vải địa kỹ thuật như sau

1. Phương pháp thí nghiệm, phương pháp thử đối với vải địa kỹ thuật:

Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê TCVN 8222 : 2009

Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích tcvn 8221 : 2009

Phương pháp xác định độ dày định danh tcvn 8220 : 2009

Xác định độ bền chọc thủng động TCVN 9067-2-2012

Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phương pháp thử sàng khô TCVN 8871-6-2011

Xác định áp lực kháng bục TCVN 8871-5-2011

Xác định lực kháng xuyên thủng thanh TCVN 8871-4-2011

Xác định lực xuyên thủng CBR TCVN 8871 3 2011

Xác định lực xé rách hình thang TCVN 8871 2 2011

Xác định lực kéo giật TCVN 8871 1 2011

Phương pháp xác định độ thấm xuyên TCVN 8487 2010

Phương pháp xác định kích thước lỗ lọc TCVN 8486 2010

Phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài TCVN 8485 2010

Phương pháp xác định sức bền kháng thủng TCVN 8484 2010

Phương pháp xác định độ dẫn nước TCVN 8483 2010

Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím TCVN 8482 2010

Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật TCVN 9844 2013

Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối TCVN 9138-2012

2. Phương pháp thí nghiệm, phương pháp thử đối với màng chống thấm:

Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh TCVN 9067-4:2012

Xác định độ bền nhiệt TCVN 9067-3-2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở BITUM biến tính – Phương pháp thử TCVN 9067-1-2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở BITUM biến tính TCVN 9066:2012

Sơn Nhũ Tương BITUM TCVN 9065 : 2012

Công trình thuỷ lợi − yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công và nghiệm thu
màng chống thấm hdpe